Założenia projektu ustawy zaprezentowane w Sejmie

✅ Wczoraj był ważny dzień. Odbyło się bowiem pierwsze merytoryczne posiedzenie Parlamentarnego Zespołu ds. Ochrony Praw Zwierząt, którego tematem był „Ustawowy obowiązek elektronicznego znakowania zwierząt towarzyszących jako konieczny krok w kierunku likwidacji zjawiska bezdomności zwierząt”. Jak doskonale wiecie jest to temat, którym zajmujemy się w ramach naszej kampanii PiESEL 🐾‼
 
✅ Na początku posiedzenia razem z Magdaleną Kordas z Fundacja Mikropsy – Mikropsy do adopcji opowiedzieliyśmy m.in. o tym: dlaczego czipowanie jest tak istotne w kontekście zwalczania bezdomności zwierząt, jakiego rzędu oszczędności taki ustawowy obowiązek może przynieść dla samorządów oraz jak czipowanie wpłynie na skuteczność ścigania sprawców przestępstwa znęcania się nad zwierzętami.
 
✅ Po wprowadzeniu Maria Januszczyk zaprezentowała założenia projektu ustawy wprowadzającej obowiązek trwałego znakowania oraz rejestracji psów i kotów w centralnej, elektronicznej bazie danych, nad którym od listopada pracuje wraz z pozostałymi koleżankami zrzeszonymi w Stowarzyszeniu Prawnicy na Rzecz Zwierząt ⚖️
 
✅ Po posiedzeniu, członkowie Parlamentarnego Zespołu przekazali wniosek o wprowadzenie projektu ustawy do wykazu prac legislacyjnych Rady Ministrów oraz o podjęcie prac legislacyjnych zmierzających do wprowadzenia ww. obowiązków oraz utworzenia Centralnego Rejestru Oznakowanych Zwierząt Domowych. Został on – zgodnie z kompetencjami – przekazany do Ministra Cyfryzacji Krzysztofa Gawkowskiego oraz Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Czesława Siekierskiego. ‼
 
 
Mamy mały sukces! Trzymajcie kciuki za kolejne!
 
 
Założenia naszej kampanii popierają m.in. obecne podczas wczorajszego posiedzenia: Katarzyna Maria Piekarska, Małgorzata Tracz, Jolanta Niezgodzka, Żaneta Cwalina Śliwowska – członkinie Parlamentarnego Zespołu ds. Ochrony Praw Zwierząt.