„PiESEL” – akcja społeczna na rzecz obowiązkowego znakowania i rejestracji psów i kotów.

O nas

Informacje o PiESEL

Kierując się interesem publicznym, w tym interesem opiekunów zwierząt, organizacji społecznych, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, lekarzy weterynarii, jednostek samorządu terytorialnego, Inspekcji Weterynaryjnej, a co najistotniejsze – interesem samych zwierząt, niniejszym prezentujemy stanowisko kampanii „PiESEL – nadaj zwierzęciu tożsamość” w sprawie wprowadzenia obowiązku trwałego znakowania oraz rejestracji psów i kotów w ogólnopolskiej elektronicznej bazie danych.

W naszej opinii wprowadzenie obowiązku trwałego znakowania i rejestracji psów i kotów jest niezbędne ze względu na liczne problemy, z którymi borykają się zarówno opiekunowie zwierząt, lekarze weterynarii, organy samorządu terytorialnego, organy ścigania, jak również sądy. Należy przede wszystkim wskazać na zjawisko rosnącej bezdomności zwierząt, trudności w zakresie ujawniania sprawców przestępstw znęcania się nad zwierzętami, a także niedostateczny poziom ochrony zapewnianej zwierzętom domowym przed porzuceniem przez opiekuna, a w konsekwencji przed bezdomnością. Ponadto należy zwrócić uwagę na problem rosnącej liczby pseudo-hodowli, w których pomimo istniejących zakazów poza kontrolą rozmnażane i zbywane są psy i koty. Takie postępowanie okupione jest cierpieniem zwierząt, częstokroć powoduje problemy związane z deficytami behawioralnymi, wadami genetycznymi oraz niejednokrotnie kończy się oddaniem zwierzęcia do schroniska lub jego śmiercią. Co więcej, przedmiotowa zmiana doprowadzi do odciążenia borykającej się z brakami kadrowymi Inspekcji Weterynaryjnej, na skutek zmniejszenia częstotliwości przeprowadzanych kontroli w schroniskach, których liczba stopniowo będzie spadać. Ogólnopolska baza zwierząt oznakowanych ułatwi także sprawowanie nadzoru przez ten organ nad wykonywaniem przez posiadaczy zwierząt obowiązku szczepienia ich przeciwko chorobom zakaźnym zwalczanym z urzędu. Wprowadzenie powyższych obowiązków ułatwi wykonywanie czynności dochodzeniowych, dzięki niezwłocznej identyfikacji sprawców przestępstw znęcania się nad zwierzętami, w szczególności znęcania się przez porzucenie zwierzęcia. Wpłynie również na zwiększenie liczby wyroków skazujących, co z kolei pozwoli na realizację celu ogólnoprewencyjnego kary przewidzianej za wskazane przestępstwa. Przede wszystkim jednak, postulowana zmiana przyczyni się do realizacji wynikającego z art. 1 ust. 1 ustawy o ochronie zwierząt obowiązku zapewnienia zwierzętom poszanowania, opieki i ochrony, w szczególności przed porzuceniem oraz bezdomnością.

Cele wprowadzenia powyższych zmian:

1) wprowadzenie efektywnego mechanizmu zapobiegania bezdomności zwierząt domowych i chroniącego ich dobrostan;

2) redukcja obciążenia finansowego gmin w zakresie realizacji przez nie obowiązków wynikających z programów opieki nad zwierzętami bezdomnymi i zapobiegania bezdomności zwierząt;

3) zwiększenie ochrony zapewnianej zwierzętom domowym przed porzuceniem przez opiekuna;

4) zwiększenie skuteczności ujawniania sprawców przestępstw znęcania się nad zwierzętami oraz, co za tym idzie, zwiększenie liczby wyroków skazujących, które pozwoli na realizację celu ogólnoprewencyjnego kary przewidzianej za wskazane przestępstwo;

5) skuteczne wykrywanie i zwalczanie procederu polegającego na nielegalnym rozmnażaniu i zbywaniu zwierząt (w tym ograniczenie powstawania pseudo-hodowli);

6) zwiększenie skuteczności sprawowania nadzoru przez Inspekcję Weterynaryjnej nad szczepieniem zwierząt przeciwko chorobom zakaźnym;

7) zlikwidowanie problemu braku schronisk dla zwierząt lub braku w nich miejsc, z którym boryka się wiele gmin;

8) zapewnienie osobom utrzymującym na terenie Polski psa lub kota możliwości zarejestrowania go w ogólnopolskiej państwowej bazie zwierząt oznakowanych oraz szybkiego zwrotu znalezionego zwierzęcia;

9) realizacja wynikającego z art. 1 ust. 1 ustawy o ochronie zwierząt obowiązku zapewnienia zwierzętom poszanowania, opieki i ochrony, w szczególności przed porzuceniem oraz bezdomnością.

Obowiązek trwałego oznakowania zwierząt domowych obowiązuje obecnie i jest egzekwowany przy przemieszczaniu niektórych zwierząt tzw. „towarzyszących” pomiędzy państwami członkowskimi Unii Europejskiej. Wprowadzenie proponowanych zmian jest uzasadnione również ze względu na treść Rezolucji z dnia 12 lutego 2020 r. w sprawie ochrony rynku wewnętrznego UE i praw konsumentów przed negatywnymi skutkami nielegalnego handlu zwierzętami domowymi (Dz. U. UE. C. z 2021 r. Nr 294, str. 40), w której Parlament Europejski wezwał państwa członkowskie do wprowadzenia strategii politycznych mających na celu oznaczanie i rejestrowanie z urzędu wszystkich psów i kotów w celu zwalczania nadużyć wobec zwierząt. Proponowana zmiana przepisów ustawy pozwoli w konsekwencji na usytuowanie Polski w czołówce krajów Unii Europejskiej dbających o szeroko rozumiany dobrostan zwierząt domowych.

KIM JESTEŚMY?

Team PiESEL

Agnieszka Gruszczyńska
Agnieszka Gruszczyńska

Doktor nauk prawnych

Prawniczka. Autorka publikacji poświęconych prawnej ochronie zwierząt. Sekretarz stowarzyszenia Prawnicy na Rzecz Zwierząt. W Najwyższej Izbie Kontroli prowadziła wykłady „Skuteczna i humanitarna metoda zmniejszenia populacji bezdomnych zwierząt W Polsce, W trosce O publiczne pieniądze”. Współpracuje z organizacjami pro-zwierzęcymi, prowadząc szkolenia i koordynując dwa projekty: Infolinię bezpłatnej informacji prawnej Z zakresu ochrony zwierząt” oraz „ZWIERZowej Akcji Kastracja!”. Współtwórczyni interdyscyplinarnych studiów podyplomowych „Prawa zwierząt” na SWPS w Warszawie.

Maria Januszczyk

Doktorantka Uniwersytetu Warszawskiego

Prawniczka. Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego oraz interdyscyplinarnych studiów podyplomowych Prawa Zwierząt” na SWPS w Warszawie. Doktorantka Szkoły Doktorskiej Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego w dyscyplinie nauk prawnych. Członkini Stowarzyszenia Prawnicy na Rzecz Zwierząt. Autorka publikacji naukowych oraz uczestniczka wydarzeń poświęconych problematyce prawnej ochrony zwierząt. Autorka darmowego ebooka „Jak napisać program opieki nad zwierzętami bezdomnymi?”.

Marta Krasuska

Kierowniczka Schroniska w Płocku

Inicjatorka projektu „PIESEL”. Kynopsycholog, trener biznesu, coach, ekonomista. Od października 2020 r. Kierowniczka Schroniska dla Zwierząt w Płocku. Jako samorządowiec oraz prezes lokalnej organizacji pozarządowej, stara się od lat wpływać na kształt zmian związanych z szeroko pojętą opieką nad zwierzętami w lokalnej gminie, a głównym celem jej działania jest skuteczne zapobieganie zjawisku bezdomności zwierząt – nie tylko lokalnie, ale także w całej Polsce.

Emiliai Kudasik Gil
Emilia Kudasik-Gil

Prawniczka

Absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz interdyscyplinarnych studiów podyplomowych Prawa zwierząt” na SWPS W Warszawie. Aplikantka radcowska przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych W Krakowie. Członkini Stowarzyszenia Prawnicy na Rzecz Zwierząt. Autorka bloga https://ilawanimals.com i profilu na instagramie @ilawanimals, a także licznych wystąpień konferencyjnych oraz artykułów naukowych. Autorka darmowego ebooka „Jak napisać program opieki nad zwierzętami bezdomnymi?”.

Agata Saja
Agata Saja

Dyplomowana Nauczycielka

Członkini Stowarzyszenia Stukot, nauczycielka przedmiotów przyrodniczych, oligofrenopedagog i socjo-terapeuta. 31 lat pracy w zawodzie, w tym 17 lat jako dyrektor szkoły. Absolwentka studiów podyplomowych SWPS „Prawa Zwierząt”. Od 2015r. aktywnie współpracuje z gminami w zakresie programów opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz Policją w zwalczaniu przestępstw i wykroczeń wobec zwierząt. Edukatorka dorosłych, a także dzieci i młodzieży w tematyce humanitarnego traktowania zwierząt.

Anna Sollich
Anna Solich

Absolwentka kulturoznawstwa na Wydziale Neofilologii Uniwersytetu Warszawskiego oraz interdyscyplinarnych studiów podyplomowych „Prawa Zwierząt” na SWPS w Warszawie. Członkini Zarządu Grodziskiego Koła Partii Zieloni. Na co dzień aktywnie działa na rzecz poprawy sytuacji zwierząt w swojej gminie, poprzez różnego rodzaju działania lokalne. Zwolenniczka kastracji oraz znakowania zwierząt właścicielskich jako skutecznej metody zapobiegania bezdomności zwierząt. Prywatnie opiekunka adopciaków: psa Mata oraz kotów Baszara i Tutka.

Joanna Studzińska

Założycielka stowarzyszenia STUKOT

Absolwentka studiów podyplomowych „Prawa Zwierząt” na SWPS w Warszawie. W ramach Stowarzyszenia Stukot realizuje projekty mające na celu zwiększenie świadomości społecznej na temat praw zwierząt, walkę z okrucieństwem wobec nich oraz promowanie adopcji i realnej opieki nad bezdomnymi zwierzętami. Prowadzi kociarnię, organizuje nietuzinkowe imprezy skupiające lokalną społeczność wokół stowarzyszenia i idei pomocy zwierzętom. Współzałożycielka Koalicji Prawa Bezdomnych Zwierząt.

Renata Wójcik

Założycielka fundacji KTOŚ

Absolwentka administracji na UMCS w Lublinie, studiów podyplomowych Audyt strategiczny w instytutach publicznych i prywatnych na Uniwersytecie Warszawskim i „Prawa Zwierząt” na SWPS w Warszawie. Założycielka Azylu Ktosiowo i Fundacji Ktoś, której misją jest obrona praw zwierząt. Za kluczową kwestię w zmianie sytuacji zwierząt uznaje edukację społeczną w zakresie postrzegania zwierząt jako istot czujących, zdolnych do wyrażania emocji, mających prawo do życia, godności, komunikacji oraz realizowania swoich potrzeb.

Milena Zawistowska

Dyplomowana trenerka psów

Absolwentka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego oraz studiów podyplomowych „Prawa Zwierząt” na SWPS/ Studentka Uniwersytetu Warszawskiego na Wydziale Prawa i Administracji. Pisze o prawach zwierząt i tematach prawnych związanych z psami na blogu oraz Instagramie @milenazawistowska_aussie

Na co dzień stara się szerzyć psio-prawną wiedzę i pomagać opiekunom zwierząt lepiej zrozumieć ich potrzeby oraz budować więź opartą na zaufaniu.

Ewa Koper
Ewa Koper

Adwokat

Od 2015 r. prowadzi własną kancelarię adwokacką z siedzibą w Oświęcimiu oraz w Żorach. Udziela pomocy prawnej m.in. w sprawach dotyczących ochrony zwierząt. W 2022 r. z wynikiem bardzo dobrym ukończyła studia podyplomowe na Uniwersytecie Humanistycznospołecznym w Warszawie na kierunku: Prawa zwierząt. Od 2022 r. członek zarządu Stowarzyszenia Prawnicy na Rzecz Zwierząt. Opiekunka pary kotów (wciąż łudzi się, że to one mieszkają u niej, a nie odwrotnie).

Dowiedz się więcej

Najnowsze wiadomości