Spotkanie z z-cą Głównego Lekarza Weterynarii

✅ Dziś uczestniczyłyśmy w spotkaniu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi z Zastępcą Głównego Lekarza Weterynarii lek. wet Krzysztofem Jażdżewskim oraz pracownikami Inspekcji Weterynaryjnej.

Wymieniliśmy się naszymi doświadczeniami oraz refleksjami na temat znakowania zwierząt. Dyskutowaliśmy również o konkretnych pomysłach na wdrożenie powszechnego obowiązku czipowania psów i kotów, a także o mechanizmach, dzięki którym zapewnilibyśmy egzekwowanie tego obowiązku. 🦮🐈‍⬛

Dziękujemy za spotkanie oraz za wszystkie cenne spostrzeżenia! 🫱🏼‍🫲🏻

Podczas spotkania reprezentowały nas dr Agnieszka Gruszczyńska, Maria Januszczyk oraz Marta Krasuska.

#piesel #czipowanie #psy #koty #GLW #ministerstworolnictwa #inspekcjaweterynaryjna