Związek Gmin Wiejskich RP patronem PiESELA!

Niezmiernie miło nam poinformować, że Związek Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej objął swoim patronatem kampanię PiESEL!

Związek Gmin Wiejskich RP to największa ogólnopolska organizacja skupiająca gminy wiejskie i miejsko-wiejskie, której celem jest integracja samorządów wiejskich i rozwiązywanie typowych problemów tego środowiska. Wszyscy wiemy jak istotną funkcję w zakresie opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt pełnią samorządy – to one odpowiedzialne są za zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym, będąc jednocześnie zobowiązanymi do ponoszenia ciężarów finansowych z tym związanych.

Jak wskazuje Dyrektor Biura ZGWRP Pan Leszek Świętalski: „ZGWRP w swoich działaniach niejednokrotnie podejmował temat znakowania zwierząt domowych, w szczególności psów, jako sposób na ograniczenie ich bezdomności. Wyrazem zainteresowania tą kwestią ze strony Związku są wielokrotne wystąpienia podejmowane m.in. w pracach Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. Problem został także podjęty w dokumencie programowym minionego XX Kongresu Gmin Wiejskich, który został opublikowany pod tytułem: „Wyzwania gmin z obszarami wiejskimi wobec nowego parlamentu i rządu w kadencji 2023-2027, przyjęte na XX Kongresie Gmin Wiejskich” (jest on dostępny tutaj: LINK)”.

Serdecznie dziękujemy za wsparcie naszej kampanii! Zabieganie o wprowadzenie powszechnego obowiązku znakowania (czipowania) psów i kotów – jak sami widzicie – leży nie tylko w interesie organizacji pro-zwierzęcych, ale również samorządów, dlatego głos ZGWPR jest dla nas niezwykle istotny!

#PiESEL #ZGWRP #znakowanie #czipowanie #psy #koty #bezdomność