Prace nad projektem ustawy rozpoczęte!

Wczoraj, zgodnie z harmonogramem, nasze prawniczki rozpoczęły prace nad projektem ustawy wprowadzającej obowiązek czipowania psów i kotów oraz ich rejestracji w centralnej bazie danych!
Nasz PiESEL’owy team prawny już dobrze znacie! W pracach biorą udział: Maria Januszczyk, Ewa Koper, Agnieszka Gruszczyńska Emilia Kudasik-Gil oraz Julia Berg-Bajraszewska.
Jakie są cele wprowadzenia powyższych zmian?
✅ wprowadzenie efektywnego mechanizmu zapobiegania bezdomności zwierząt domowych i chroniącego ich dobrostan;
✅ redukcja obciążenia finansowego gmin w zakresie realizacji przez nie obowiązków wynikających z programów opieki nad zwierzętami bezdomnymi i zapobiegania bezdomności zwierząt;
✅ zwiększenie ochrony zapewnianej zwierzętom domowym przed porzuceniem przez opiekuna;
✅ zwiększenie skuteczności ujawniania sprawców przestępstw znęcania się nad zwierzętami oraz, co za tym idzie, zwiększenie liczby wyroków skazujących, które pozwoli na realizację celu ogólnoprewencyjnego kary przewidzianej za wskazane przestępstwo;
✅ skuteczne wykrywanie i zwalczanie procederu polegającego na nielegalnym rozmnażaniu i zbywaniu zwierząt (w tym ograniczenie powstawania pseudo-hodowli);
✅ zwiększenie skuteczności sprawowania nadzoru przez Inspekcję Weterynaryjnej nad szczepieniem zwierząt przeciwko chorobom zakaźnym;
✅ zlikwidowanie problemu braku schronisk dla zwierząt lub braku w nich miejsc, z którym boryka się wiele gmin;
✅ zapewnienie osobom utrzymującym na terenie Polski psa lub kota możliwości zarejestrowania go w ogólnopolskiej państwowej bazie zwierząt oznakowanych oraz szybkiego zwrotu znalezionego zwierzęcia;
✅ realizacja wynikającego z art. 1 ust. 1 ustawy o ochronie zwierząt obowiązku zapewnienia zwierzętom poszanowania, opieki i ochrony, w szczególności przed porzuceniem oraz bezdomnością.