PiESEL w Sejmie

Uczestniczymy dziś w Parlamentarnym Zespole Przyjaciół Zwierząt, którego tematem przewodnim jest edukacja i szkolenia kluczem do lepszego traktowania zwierząt.