PiESEL do samorządu!

Startujemy z kolejnym działaniem. Tym razem ruszamy do Urzędów Gmin i bardzo chcemy Was wszystkich włączyć do tego działania.

Co trzeba zrobić?
1. Zorientować się, który z Radnych w Waszej Gminie działał lub działa w obszarze pro-zwierzęcym.
2. Umówić się z nim/nią na spotkanie – najlepiej osobiście.
3. Zaprezentować postulaty Kampanii Społecznej PiESEL.
4. Zachęcić do przekazania pisma z apelem o wyrażenie poparcia dla Kampanii Przewodniczącemu danej Rady Gminy.
5. Poprosić, aby „nasz” Radny badź Radna lobbowali za tym, aby pozostali Radni Rady Gminy wyrazili swoje stanowisko – wydali opinię popierającą (bądź nie) PiESELowe postulaty podczas głosowania uchwały na Sesji Rady Gminy.
Chcemy zataczać coraz większe kręgi i rozmawiać z każdym.
Błędem jest zakładać, że nawet te osoby, które kochają swoich psich lub kocich towarzyszy mają świadomość, jak ważnym aspektem w ich prawnej ochronie jest możliwość identyfikacji opiekuna.
To nasza rola, aby wciąż tę świadomość zwiększać.
Radni Rad Gmin to nasi kolejni łącznicy z lokalnymi społecznościami.

Jako pierwszy – Płock. Radna Rady Miasta Marta Krasuska – członkini PiESELowego Teamu wczoraj podczas Sesji Rady Miasta przekazała pismo na ręce Przewodniczącego Rady.

Warto pamiętać, że znaczna większość Rad Gmin w Polsce do końca marca będzie głosowała swoje Programy opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt. Dlatego najbliższe tygodnie będą najlepszym czasem na podjęcie działań.

Zapraszamy do wspólnej pracy! Razem możemy znacznie więcej! 😀