III Kongres Praw Zwierząt

Kongres już za nami, ale postulaty które wybrzmiały w trakcie paneli pozostaną z nami na długo! To był niezwykle intensywny dzień, pełen merytorycznych debat, rozmów oraz pytań, na które wspólnie staraliśmy się znaleźć odpowiedź.
PiESEL miał też tam swoje miejsce, bo jak słusznie założyliśmy środowisko pro zwierzęce w pełni popiera ideę naszej kampanii społecznej.

Obowiązek czipowania oraz utworzenie krajowego rejestru psów i kotów – te kwestie wybrzmiewały wielokrotnie z ust zarówno prelegentów, jak również pozostałych uczestników Kongresu.

Poniżej fragment streszczenia wydarzenia z portalu VEGE.com.pl (LINK). Znajdziecie tam również nagranie z całego Kongresu!

„Podczas panelu poświęconego zwierzętom domowym, głównym przedmiotem dyskusji były konieczność przyjęcia przepisów regulujących warunki i zasady hodowli psów i kotów oraz wprowadzających obowiązkowe czipowanie i rejestrację tych zwierząt (postulat kampanii PiESEL).

Podniesiono kwestię konieczności ograniczenia funkcjonowania pseudohodowli poprzez wprowadzenie odpowiednich przepisów, na który to temat wypowiedzieli się: dr Katarzyna Fiszdon (SGGW), Aleksandra Kozikowska-Lelonek (ZKwP) oraz Remigiusz Czech (OSPR Kennel Club). Z kolei Magdalena Kordas (Fundacja Mikropsy) zaprezentowała “europejską mapę wstydu”, obrazującą, iż Polska jest osamotniona w Europie w nieposiadaniu podobnego nakazu, zaś Maria Januszczyk (kandydatka KO-Inicjatywa Polska, Prawnicy na Rzecz Zwierząt) zapowiedziała wniesienie do Sejmu nowej kadencji projektu ustawy wprowadzającej wskazany obowiązek. Do tej propozycji odniosły się adw. Katarzyna Topczewska, Magdalena Silska (OTOZ ANIMALS) oraz Marta Krasuska (Stowarzyszenie Płock Przyjazny Psom, Radna Miasta Płock).”.