Rada Miejska w Przemyślu za PiESELem!

Miasto Przemyśl dołącza do Miasta Płock i wyraża swoje poparcie dla postulatów kampanii PiESEL! 🐾❤️ Dziękujemy!

Jakiś czas temu Maria Januszczyk z TeamPiESEL złożyła na ręce Przewodniczącego Rady Miejskiej w Przemyślu Roberta Bala wniosek o wyrażenie przez Radę stanowiska w sprawie postulatów kampanii PiESEL. Poparcie dla wniosku wyraziło kilkoro Radnych należących do różnych klubów – niezmiernie się z tego powodu cieszymy, ponieważ tym samym Rada pokazała, że sprawa ochrony zwierząt plasuje się wysoko ponad politycznymi podziałami. Jeszcze bardziej cieszymy się, że Rada Miejska w Przemyślu wyraziła pozytywne stanowisko wobec naszych postulatów!!! Na posiedzeniu Rady podziękowaliśmy również Straży Miejskiej w Przemyślu za udział w naszym spocie!

Wierzymy, że w samorządach siła! To one – zgodnie z przepisami ustawy o ochronie zwierząt – są finansowo odpowiedzialne za zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom, dlatego powinno im zależeć na powszechnym obowiązku znakowania psów i kotów!

Kolejne miasta już zadeklarowały nam poparcie – z wielką niecierpliwością czekamy na najbliższe posiedzenia Rad! 👏🏻❤️

Jesteśmy na TAK! ✅

#piesel #teampiesel #samorzad #miastoPrzemyśl #Przemyśl