Rada Gminy Grudziądz za PiESELem!

Wójt Gminy Grudziądz Andrzej Rodziewicz wraz z Radą Gminy jednogłośnie poparli naszą  inicjatywę!

Dziękujemy za wsparcie naszych działań!

Współpraca pomiędzy samorządami i środowiskiem pro-zwierzęcym jest niezwykle istotna, ponieważ to właśnie gminy odpowiedzialne są za opiekę nad zwierzętami bezdomnymi i zapobieganie bezdomności zwierząt! Wierzymy, że wprowadzenie powszechnego obowiązku znakowania psów i kotów ograniczy bezdomność zwierząt, a tym samym zredukuje obciążenia finansowe gmin! To NASZA wspólna sprawa!

#PiESEL #czipowanie #psy #koty #centralnyrejestr #znakowanie